STABLOSAN d.o.o.
BAHOE EAC PZP NBG SCHULE
home o nama edukacija naše usluge aktualnosti kontakti

Aktualna događanja

Poslovi u kompaniji Nürnberger Baumpflege GmbH dostupni u Njemačkoj

Još uvijek tražimo radnike u našoj kompaniji za njegu drve?a i nudimo dobru pla?u i smještaj.

Kontaktirajte nas ispod:

bewerbung@die-nuernberger.info


 

NJEGA STABALA I ARBORIKULTURA
TREE CARE AND ARBORICULTURE
PFLEGE VON BÄUMEN UND ARBORIKULTUREN

 

STABLOSAN d.o.o. obavlja svoju djelatnost u suradnji sa znanstvenim i edukativnim ustanovama, komunalnim službama i tvrtkama u zemlji i inozemstvu, primjerice;


- Nürnberger Schule, Altdorf b. Nürnberg / Deutschland
- Šumarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Šumarski Institut, Jastrebarsko
- Šumarska i drvodjelska škola, Karlovac


- Nürnberger Baumpflege, Altdorf b. Nürnberg / Deutschland
- ARBOR NV / SA Nurseries, Hulshout / Belgium
- Zagrebački Holding d.o.o.
- Zelenilo d.o.o., Karlovac
- Švenda i sinovi d.o.o., Zagreb
- Opitz GmbH & Co. KG, Heideck / Deutschland

Član je HUA - Hrvatske Udruge za Arborikulturu.
U zajedništvu s Nürnberger Schule / Tree Care Academy i HUA, nositelj je djelatnosti Hrvatskoga Trening-Centra EAC-a, za obrazovanje stručnih kadrova potrebnih za njegu
i sanaciju stabala i arborikultura.